M Tech (Food Engineering and Technology) 2020 Batch

Sno Regno Student
1 2050101 POONAMPATIL
2 2050102 ADARSH KUMAR SINGH
3 2050103 FAZIL C
4 2050104 SREELAXSHMI V P
5 2050105 AYUSH ANAND
6 2050106 PARUL HANS
7 2050107 NIRBHAY KUMAR
8 2050109 REKHAR
9 2050112 TWINKLE SURI
10 2050114 ASHMITA UPPAL
11 2050117 EKTA SHARMA
12 2050118 SAMRIDHI SETH
13 2050119 KUMARI DIKHSHA
14 2050121 SANYUKTA
15 2050122 BAKAN DNYANESHWAR PRAKASHRAO
16 2050123 RITIKA
17 2050124 WIRUTKAR SHASHANK HARICHANDRA
18 2050125 UDITA SINGH
19 2050126 DHAIGUDE HARSHAD RAMESH
20 2050127 DIVYANSHI
21 2050129 SEERAT SHARMA
22 2050130 ANAMIKA SHARMA
23 2050131 DIVYA ARORA